Kategorie Kraje


Art Invest Group
Bratislava, Dobrovičova 7

tel.: +421 252 634 664
www.artinvest.sk, art@artinvest.sk
Centrum Gallery
Košice, Južná trieda 2/A

mob.: +421 911 273 377, +421 903 841 923
www.centrumgallery.sk, centrumgallery@centrumgallery.sk
Aukčná spoločnosť SOGA
Bratislava, Panská 4

tel./fax: +421 254 435 481, +421 254 432 064
www.soga.sk, soga@soga.sk
DARTE Aukčná spoločnosť
Nižný Hrušov 333

tel.: +421 574 493 254
www.dartesro.sk, dartesro@dartesro.sk